ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Η Διοίκηση της Τράπεζας θέτει συνεχώς νέους υψηλούς στόχους. Με όραμα τη συνεχή της ανάπτυξη μέσω της κερδοφορίας χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συνεταίρους της και συμβάλλει στη στήριξη της τοπικής αγοράς και στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας της Ηπείρου.
Η Ήπειρος είναι μια Περιφέρεια πλουσιότατη σε φύση και πολιτισμό. Τα δύο αυτά «συγκριτικά» της πλεονεκτήματα είναι δυνατό να αποτελέσουν πόλο έλξης επιχειρηματικών δράσεων και επενδύσεων. Μια προοπτική που η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου στηρίζει δυναμικά και απαρέγκλιτα στις τρέχουσες οικονομικές και κοινωνικοπολιτικές συνθήκες.

Η Διοίκηση της Τράπεζας θέτει συνεχώς νέους υψηλούς στόχους. Με όραμα τη συνεχή της ανάπτυξη μέσω της κερδοφορίας χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συνεταίρους της και συμβάλλει στη στήριξη της τοπικής αγοράς και στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας της Ηπείρου.