ΣΤΑΘΕΡΗ

Η Τράπεζα Ηπείρου 35 χρόνια μετα την αρχική δημιουργία της σαν πιστωτικός συνεταιρισμός είναι η αρχαιότερη σήμερα εν λειτουργία Συνεταιριστική Τράπεζα στην Ελλάδα.Εχει ήδη καλύψει την αγορά της Ηπείρου και στο σχεδιασμό της βρίσκεται το άνοιγμα μικρών λειτουργικών καταστημάτων σε κάθε σημαντικό κέντρο οικονομικής δραστηριότητας της Ηπείρου με αρχή από το Λούρο Πρέβεζας.

Η πορεία της Ηπείρου υπήρξε σταθερά ανοδική τα τελευταία χρόνια. Άνοδος υλική και πνευματική, κοινωνική και οικονομική.
Αντίστοιχη ήταν και είναι και η πορεία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου από την ημέρα της ίδρυσής της έως και σήμερα που ακόμα και στην παρούσα οικονομική συγκυρία αποδεικνύεται δυνατή εντός και εκτός συνόρων στηρίζοντας τους Ηπειρώτες μετόχους της σε κάθε γωνιά της γης με πολλαπλάσια πιο κερδοφόρες από τις ήδη υψηλότοκες προθεσμιακές τους καταθέσεις.