ΙΣΧΥΡΗ

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου με Ιδια Κεφάλαια € 5,3 εκ. (Δ.Λ.Π) και Ενεργητικό που ξεπερνά τα € 206 εκ. αυξάνοντας συνεχώς μεγέθη και μερίδια αγοράς κατέχει σήμερα την 4η θέση από πλευράς μεγέθους μεταξύ των Συνεταιριστικών Τραπεζών, απασχολεί 80 άτομα και δραστηριοποιείται με 9 καταστήματα και θυρίδες κατέχοντας μερίδιο αγοράς που ξεπερνά το 6% στο σύνολο της Ηπείρου.

Από τα τέλη του 16ου αιώνα το φαινόμενο των ευεργεσιών στον Ηπειρωτικό χώρο αποκτά ιδιαίτερη αίγλη με τις ισχυρότατες κοινότητες των ομογενών μας και τις μεγαλόπνοες ευεργεσίες τους να συνεχίζονται στο πέρασμα των χρόνων.Το πνεύμα και το αίσθημα της αλληλεγγύης των Ηπειρωτών προς τον τόπο, συντελεί στη δημιουργία ιδεών και στην εθνική μας ακτινοβολία, τότε, σήμερα, πάντα.

Πιστοί ακόλουθοι της μακραίωνης παράδοσης στηρίζουμε το αυτόνομο ισχυρό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Τράπεζας Ηπείρου που μπορεί με υπερηφάνεια να αποτελεί μια πανεθνική τράπεζα με μετόχους ομογενείς που ζουν και δραστηριοποιούνται και στο εξωτερικό συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας για μια Ήπειρο ακόμα πιο ισχυρή.